Spisová značka:   3 T 30 / 2013
 
Krajský soud Plzeň > Okresní soud Karlovy Vary zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 18.09.2014)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
07.03.2013
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
04.04.2013
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
04.04.2013
Obživnutí věci
Obživnutím věci se myslí zrušení původního vyřizujícího rozhodnutí a v soudním řízení se pokračuje
04.04.2013
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
09.04.2013
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
09.04.2013
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
04.06.2013
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
18.07.2013
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
12.09.2013
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
12.09.2013
Nařízení jednání
Nařízení jednání je naplánování jednání do jednacího kalendáře soudu
12.09.2013
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
11.12.2013
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
15.01.2014
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu
Řízení o opraveném prostředku u krajského a vrchního soudu se myslí zahájení odvolacího řízení
17.01.2014
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
10.03.2014
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
10.03.2014
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
10.03.2014
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
26.03.2014
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
23.05.2014
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
13.06.2014
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
05.08.2014
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
18.09.2014
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
03.05.2019 13:59:22
17.02.2020 04:57:00
zpět
Nápověda