Spisová značka:   15 A 188 / 2017
 
Krajský soud Ústí nad Labem zpět
Stav řízení: Odškrtnutá - evidenčně ukončená věc (od 06.08.2021)
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
28.08.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
26.05.2020
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
26.05.2020
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
28.05.2020
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
09.06.2020
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
26.06.2020
Vyřízení opravného prostředku
Opravný prostředek je vyřízen např. nadřízeným krajským soudem, kde je vydáno nové rozhodnutí
23.07.2021
Vrácení spisu
Vrácením spisu se rozumí: např.: na vrácení spisu od nadřízeného soudu
04.08.2021
Skončení věci
Tzv. "Odškrtnutí" věci, nastane v okamžiku vyřízení všech náležitostí souvisejících s řízením
06.08.2021
Údaje platné k:  05.12.2021 17:40:03 zpět
Nápověda