Spisová značka:   15 A 188 / 2017
 
Krajský soud Ústí nad Labem zpět
Stav řízení: Pravomocná věc - stav věci se změnil na pravomocnou po nabytí právní moci všech výroků či vůči všem osobám, o nichž bylo meritorně rozhodováno
Průběh řízení
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení
Zahájení řízení je zápis spisové značky do příslušného rejstříku
28.08.2017
Vydání rozhodnutí
Vydání rozhodnutí je rozhodnutí soudce nebo vyšší soudní úřednice
26.05.2020
Vyřízení věci
Vyřízením věci se myslí vyřízení věci
26.05.2020
Datum pravomocného ukončení věci
Datum pravomocného ukončení věci
28.05.2020
Podán opravný prostředek
Podání opravného prostředku je např. odvolání některého z účastníků řízení k vydanému rozhodnutí ve věci
09.06.2020
Odeslání spisu
Odesláním spisu se rozumí: např.: odeslání nadřízenému soudu k prostudování
26.06.2020
Poslední změna ve spisu: 
Údaje platné k: 
27.06.2020 03:34:50
15.06.2021 18:41:03
zpět
Nápověda